Attesten
De laatste jaren is de administratie voor de artsen en patiënten sterk toegenomen.
Er bestaat een uitgebreid aantal attesten en papieren. 
Probeer allerhande attesten zoveel mogelijk te bundelen en mee te brengen tijdens de consultatie 
en deze op voorhand voor te leggen aan de praktijkassistente.

Geneesmiddelenvoorschriften
Wij kunnen niet ingaan op aanvragen voor medische voorschriften buiten de consultaties.
Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften tot de volgende medische controle.