GMD
Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een globaal medisch dossier bij te houden. Hier zijn voor u als patiënt alleen maar voordelen, aan verbonden.
1 Efficiënte medische opvolging.
Het GMD heeft een totaalbeeld van uw gezondheid. Zo kan uw vaste huisarts beter beoordelen welke onderzoeken nodig zijn en of de behandelingen  op elkaar zijn afgestemd.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle informatie omtrent uw medische toestand goed bewaard wordt.
Het Globaal Medisch Dossier bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Dit bevat niet alleen de informatie van de onderzoeken in onze praktijk, maar ook alle verslagen en resultaten van specialisten en zieknhuisopnames. Het is dus belangrijk dat u bij andere artsen steeds onze praktijknaam vermeldt. Zo kunnen wij u bij verwijzing ook steeds alle noodzakelijke gegevens meegeven.
Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt.

2 Remgeldvermindering
Wanneer u consulteert bij uw vaste huisarts geniet u van 30% remgeldvermindering voor uw raadpleging.
Na verwijzing door de huisarts  naar een specialist kan u genieten van een hogere terugbetaling indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aanvraag en verlenging
Op uw verzoek kan een GMD worden opgestart of verlengd. Dit gebeurt 1x per kalenderjaar, meestal tijdens uw eerste consultatie van dat jaar.