Dokter Van Wonterghem is in verlof van 1 juli tot 14 juli 2019